Elektroinštalácie vysokého štandardu

MAJTEX – ELEKTRO spol. s r.o je súkromná spoločnosť, špecializáciou ktorej sú priemyselné, administratívno-obchodné a domové elektroinštalácie vysokého štandardu, dodávka a montáž trafostaníc, montáž aktívnych bleskozvodov, zabezpečenie hygieny osvetlenia, elektromagnetickej kompatibility budov a ich ochrana pred nežiadúcimi prepätiami, výroba rozvádzačov, rozvody pre elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS).

Činnosť

Kvalita elektroinštalácie je v rozhodujúcej miere daná kvalitou spojov. Firma preto používa v elektroinštaláciách bezskrutkové svorky...

Činnosť

čítať viac

Referencie

Pozrite si naše doterajšie referencie, elektroinštalácie. Na základe kvality a produktivity svojej práce sme dodali služby týmto firmám

Referencie

čítať viac

Galéria

Pozrite si niektoré z našich realizovaných projektov, alebo si prezrite naše zariadenia, ktoré nám pomáhajú pri práci.

Galéria

čítať viac